معرفی قلم موهای آرایشی

جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷

در این ویدئو انواع قلم موهای آرایشی معرفی شده اند و کاربرد هر کدام در آرایش صورت توضیح داده شده است.