مقالات با برچسب کالر کارکتورها

نحوۀ تعیین تصحیح کننده های رنگ پوست (کالر کارکتورها)

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

کالر کارکتورها نوعی کانسیلر هستند که لکه های سرسخت مانند قرمزی ها، دایره های سیاه و غیره را می پوشاند و حذف می کند که فونداسیون ها و کرم پودر ها آنها را نمی توانند بپوشانند. قبل از اینکه آرایش کنید و برای اینکه رنگ پوست کاملا یکدست و مناسبی پیدا کنید، …