مقالات شناخت نوع پوست و مو

تن پوست خود را به دو روش آسان تعیین کنید

چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای انتخاب رنگ مناسب لوازم آرایشی ابتدا رنگ تُن پوست خود انتخاب کنید. رنگ ظاهر پوست خود را تعیین کنید. رنگ زمینۀ پوست خود را تعیین کنید. با یافتن تن پوست صحیح خود می توانید به آسانی لوازم آرایشی مناسب پوست خود را انتخاب کنید و از آرایش طبیعی …