مقالات با برچسب احیای ریمل خشک شده

چگونه محصولات آرایشی محبوب خود را بازیافت کرده و مجددا استفاده کنیم؟

شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

در دوره ای که سبز بودن و دوست دار محیط زیست بودن محصولات تولیدی هیچ وقت انقدر مهم و بازیافت محصولات هیچ وقت به این میزان ساده و آسان نبوده است، فکر کردیم که بهترین زمان برای پرداختن به ایده هایی برای بازیافت و استفادۀ مجدد از محصولات آرایشی است. …