مقالات با برچسب معایب میکروبلیدینگ

درباره میکروبلیدینگ چه میدانید؟

پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

منظم کردن ابروها و شکل دادن به آن‌ها همیشه یکی از دغدغه های مهم خانم‌ها محسوب می‌شده است. در قدیم از تتوی دائم ابروها استفاده می‌کردند که حاضری مصنوعی به چهره میبخشید. امروزه روش‌های مناسب تری برای شکل دادن به ابروها همراه با نتیجه ای …